VODNICKÝ TÝDEN- různorodé aktivity na téma VODNÍCI, VODA, RYBNÍKY

 
Prodávající:
Cena za ks:
145 Kč s DPH
145 Kč bez DPH

Pdf soubor Vodnický týden – téma VODNÍCI, VODA, RYBNÍKY, nabízí různorodé autorské aktivity pro děti, které pojí téma VODY, VODNÍKŮ, RYBNÍKŮ. INSPIRACE při sestavování činností pro děti v tematickém bloku. 

Pdf soubor nabízí POHYBOVÉ hry se slovním doprovodem (říkankou), POHYBOVÉ hry s jednoduchou písničkou (zpíváme na známé melodie lidových písní), veselé, šprýmovací písničky o VODĚ, RYBNÍKU, kačenkách, rybkách (zpíváme na známé melodie lidových písniček) + další náměty na aktivity

 

TIP pro vás- zrealizujte VODNICKÝ týden: 

 • oblékněte se na celý týden do zelené barvy (trička, kalhoty,...)

 • využijte jednoduchých vodnických kostýmů, které si děti přinesou z domova nebo využijte kostýmy (v zelené barvě), které máte ve školce

 • pomalujte se zelenými barvami na obličej

 • hrajte si s vodou (i ve třídě) – přelévejte, odměřujte, bublejte,... provádějte dechová cvičení

 • "oblékněte" třídu do zelena- naaranžujte zelené stuhy na okna a nábytek, využijte zelené šátky, barvami na sklo namalujte s dětmi na okna rybníky, rybky, žabky a hlavně-vodníky! :) 

 • vytvořte společně s dětmi něco dobrého, zeleného... :), třeba salátek z okurky, zelené papriky, zelí,... 

 • vyprávějte si příběhy o vodnících, vodě, na vycházce vyhledávejte rybníky, potoky, řeky... (pokud máte možnost)

 • oblékněte se do vodnických kostýmů a uspořádejte VODNICKÝ PRŮVOD (v rámci vycházky MŠ)

 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

 

Dítě a svět:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

Dítě a jeho psychika:

Jazyk a řeč

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání)
 • rozvoj komunikativních dovedností

Dítě a jeho tělo:

 • rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky (koordinace pohybu)
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Prostřednictvím vodnických aktivit seznamujeme děti s pohádkovou bytostí jménem vodník, přinášíme jim informace o tom, na co vodník potřebuje hrníčky, co nebo koho můžeme u rybníka potkat, hrajeme veselé pohybové hry a zpíváme si nekonečné písničky- třeba tuhle:  "Ve vodě bublej, ve vodě bublej- glo, glo, glo, glo, glo... bublání nás baví, zabublej si s námi!" :) 

 

Součástí jsou velké omalovánky rybiček. 

zdroj obrázků: www.pixabay.com

 

obsah: 

1. JEDEN VODNÍK RYBNÍK MĚL (veselá, nekonečná písnička o tom, co nebo koho můžeme u rybníka, či v rybníku vidět)

2. KYŠ, KYŠ, KYŠ (pohybová hra s písničkou, procvičujeme smyslové vnímání)

3. NA HRNÍČKY (pohybová hra s písničkou, procvičujeme hbitost, obratnost, zrakové vnímání)

4. NA RYBNÍČEK (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, jména kamarádů ve skupině)

5. NA BUBLINU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, hbitost, hod na cíl)

6. NA VELKÉHO VODNÍKA (aktivita s říkankou na procvičení mluvidel)

7. KAM LETÍ KACHNY (veselá, počítací, nekonečná písnička o tom, jak létaly kachny jedna za druhou... kam? To se dozvíte v písničce :)

8. NA CINKANOU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, hbitost)

9. NA GLO, GLO, GLO (šprýmovací písnička o tom, co vše se dá dělat ve vodě)

10. NA NAFOUKNUTÉHO VODNÍKA (pohybová hra se zaměřením na procvičování dechu)