Vodník Brekulka

 
Prodávající:
Cena za ks:
100 Kč s DPH
100 Kč bez DPH

Jedná se o výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV  je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů pro pedagogicko–didaktický proces.

S materiálem lze pracovat ve skupině, individuálně.

Rozvíjí tyto oblasti:

Brožura jako výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV, který je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblastí RVP PV.
Brožuru můžete využít vcelku jako knihu s obrázky a pracovními listy anebo jednotlivé části k přímé výuce s dětmi.

Dítě a jeho tělo – uvědomění si vlastního těla. Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

Dítě a jeho psychika – rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu. Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření).

Dítě a ten druhý – vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

Dítě a společnost – vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Dítě a svět – rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Materiál je vhodný k tématu - život u vody a ve vodě s možností rozvinutí tématu směrem k záchranným složkám. V tomto tématu jsou to hasiči.

Soubor obsahuje básničky, básničky s pohybem, autorskou pohádku doplněnou autorskou písní k pohádce + pohyb k písni, píseň s pohybem a náměty na: pohybové činnosti, pohybové hry, myšlení, pozorování, předmatematické představy, hudební činnosti, tvořivé činnosti, pokusy.

K tomuto tématu doporučuji ještě soubory:

·      Barevné dušičky – předmatematické představy

·      Dej dušičky do hrnečků – počítání do 6

·      Hrneček s dušičkami – stínové obrázky

·      Hrnečky – skládej dle předlohy

·      Rybky v rybníčku – počítání do 6 dle receptu

·      Život ve vodě a u vody – serialita