Vystřihovánka s omalovánkou / DOMY-MĚSTO-MÍSTO, kde bydlíme...

Vystřihovánka a omalovánkou 2 domy (k procvičování grafomotorických dovedností, motorických dovedností s nůžkami, skládání papíru)

+ 2 pracovní listy na procvičování osové souměrnosti
(vybarvit lze pastelkami, fixou, tuší i jinak dekorativně zdobit)

Děti si procvičují grafomotorické dovednosti s psacím náčiním (možno i práci s barvou a štětcem, lepidlem), motorické dovednosti s nůžkami a zároveň vytváří 3D dekoraci pro rozvíjení  námětové hry k tématům:

  • MŮJ DŮM,
  • MOJE MĚSTO,
  • MÍSTO, kde bydlím (RODINA),
  • STAVITEL MĚSTA
  • apod.

Celkem 8 listů k vytištění

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky