VYTEČKUJ SI VÁNOCE - pracovní listy

Doporučujeme

Tyto pracovní listy formátu A4 jsou určené dětem předškolního věku a pomohou jim s rozvojem jemné motoriky, zrakového vnímání, trpělivosti, fantazie i slovní zásoby na téma Vánoce. A práce s nimi je bude bavit!

Úkol je vybarvit obrázky pastelkami (případně i rámeček) a nakonec pomocí vatové tyčinky do uší a tempery vytečkovat všechny k tomu určené kroužky. Dle vlastní fantazie a chuti mohou děti dozdobit volný prostor.

Můžete se těšit celkem na 28 motivů. Některé jsou k dispozici ve více variantách na výběr (množství, kombinace).

Přeji hodně zábavy! :)
 

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblastí:

Dítě a jeho tělo - zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace ruky a oka apod.)

Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) ; rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)