Z pohádky do pohádky aneb pohybové pohádky

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
42 Kč s DPH
38,18 Kč bez DPH

Soubor PDF obsahuje tři pohádky, které v sobě skrývají pohyb a prožitek: 

 • Princeznička na bále
 • Kouzelník popleta
 • Čertí školička

 

V úvodu každé pohádky jsou vypsány očekávané cíle, očekávané výstupy a konkretizované výstupy. Dále pak pomůcky, které budou k pohádce potřeba, vhodný prostor a didaktické prostředky.

Následuje samotná pohádka, která je proložena pěti aktivitami. Ty jsou zaměřené na pohyb, nebo na prožitek (rozvíjení tvořivosti, představivosti, fantazie). 

Na konci každé pohádky najdete pracovní list, který můžete po pohádce využít a děti si jej mohou založit.

 

Pohádky se dají využít i jako řízená činnost během dne. 

Tyto činnosti u dětí rozvíjí mimo jiné:

 • kognitivní schopnosti a dovednosti
 • grafomotoriku
 • jemnou a hrubou motoriku 
 • lokomoci 
 • fantazii a představivost
 • tvořivé myšlení 
 • čtenářskou pregramotnost
 • povědomí o světě a jeho fungování
 • tvořivé myšlení
 • a další