ZÁCHRANNÉ SLOŽKY - první a poslední písmeno

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
55 Kč s DPH
55 Kč bez DPH

Soubor lze využít dvěma způsoby:

  • jako pracovní sešit / brožuru
  • jako kartičky ke kolíčkovací aktivitě

 

  1. Využití ve formě pracovního sešitu / brožury: Úkolem dětí je ukázat prstem / zakroužkovat políčko se správným písmenem (prvním / posledním ve slově). V každém rámečku se slovem je obrázek znázorňující dané slovo, slovo napsané velkým tiskacím písmem a 3 políčka s písmeny).
  2. Využití ve formě kartiček ke kolíčkovací aktivitě: Vystřihněte a pro delší výdrž zalaminujte jednotlivé kartičky (celkem 60 kartiček). Úkolem dětí je na každé kartičce připnout kolíček na políčko se správným písmenem (prvním / posledním ve slově).

 

Aktivita pomáhá rozvíjet čtenářskou / předčtenářskou gramotnostzrakové vnímání a slovní zásobu.

 

Vhodné k využití v 1. třídě ZŠ, lze však využít i v  či přípravných třídách ZŠ.

Zdroj obrázků: Canva PRO