Zimní hrátky

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
49 Kč s DPH
49 Kč bez DPH

PDF soubor, který obsahuje 3 hry na rozvoj předmatematických představ.

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:
Dítě a jeho tělo: rozvoj a užívání všech smyslů

Dítě a jeho psychika: 
- posilování přirozených poznávacích citů 
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení