Zimní kolíčkování

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
35 Kč s DPH
35 Kč bez DPH

Jedná se o výukově–vzdělávací materiál/brožuru pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. 

Brožuru můžete využít vcelku jako knihu s obrázky anebo rozstříhat na kartičky.

Hlavní vzdělávací oblast RVP PV:

Dítě a psychika

  • Cíl: Podpořit u dětí osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcí.

Předpokládané vztahy k jiným oblastem RVP PV:

  • Dítě a jeho tělo – Cíl: Rozvinout u dětí jemnou motoriku.
  • Dítě a ten druhý – Cíl: Rozvinout u dětí schopnost spolupracovat s ostatními dětmi.
  • Dítě a společnost – Cíl: Rozvinout u dětí dovednost dodržovat pravidla při komunikaci s ostatními. 

Předpokládaný výstup:
a) předpokládaný produkt – edukační (procvičení počítání)
b) předpokládané kompetence:

  • Kompetence k učení – Předpokládám, že dítě bude poznávat, že se může mnohému naučit a že se bude radovat z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Komponenta zkušenost
  • Kompetence k řešení problémů – Předpokládám, že dítě bude postupovat cestou pokusu a omylu, bude zkoušet a experimentovat. Komponenta zkušenost
  • Kompetence komunikativní - Předpokládám, že dítě se bude domlouvat gesty i slovy, rozlišovat některé symboly, rozumět jejich významu a funkci. Komponenta dovednost

Soubor obsahuje 10 stran se 40 kartičkami kolíčkování.