ŽIVOT NA LOUCE

Tématický blok : ŽIVOT NA LOUCE

Celkem 18 stran

Cílem tohoto tématu bude získat zájem dětí o malé živočichy, zejména různý hmyz a přiblížit význam hmyzu pro přírodu a lidi. Naučíme se polohu z jógy. Budeme se věnovat vývoji motýla, včelí práci a zaměříme se na poznávání barev.

OBSAH:

  • Pohybové aktivity
  • Řízené činnosti
  • Pobyt venku
  • + přílohy