ŽIVOT U VODY

Tématický blok : ŽIVOT U VODY

Celkem 18 stran

Cílem tohoto tématu je vytvoření vztahu k přírodě. Budeme se snažit přiblížit dětem vodní toky, vodní živočichy. Také zmíníme, jak je voda důležitá nejen pro nás, pro člověka, ale také pro zvířata. Děti seznámíme s vlastnostmi vody, jejím využitím. Využijeme padák, zahrajeme si na hastrmany, procvičíme si barvy a budeme se snažit o vytváření zdrobnělin slov.

OBSAH:

  • Pohybové aktivity
  • Řízené činnosti
  • Pobyt venku
  • + přílohy