Životní cyklus 2

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
50 Kč s DPH
50 Kč bez DPH

Další ze souboru životní cykly. Pro děti je celkový vývoj zajímavé téma a proto jsem se rozhodla vytvořit další soubor, který Vám pomůže vývoj vysvětlit.

V tomto souboru naleznete 8 demonstračních karet životních cyklů (Žížala, Žába, Mlok, Mnohonožka, Stonožka, Pavouk, Šnek, Had). Dále 8 interaktivních karet s vývojovými cykly s okénko a obrázky k přikládání a 8 karet s textem o konkrétních zvířatech + jejich rozmnožování. A na závěr jsou omalovánky

Soubor je připraven ihned k tisku a laminaci.

Tento vzdělávací soubor je vytvořen v souladu s RVP PV, díky němu jsou naplňovány vzdělávací cíle v konkrétních oblastí:

  • Dítě a jeho tělo - děti procvičují zrakové a sluchové vnímání
  • Dítě a jeho psychika - děti si rozšiřují slovní zásobu, rozvíjí jazykové receptivní dovednosti, rozvíjí si názorné myšlení, rozvíjí logické myšlení
  • Dítě a ten druhý - děti se učí vzájemné spolupráce, naslouchat a respektovat druhé, rozvíjí verbální i neverbální komunikační schopnosti, 
  • Dítě a svět - děti pozorují změny v přírodě v jejich blízkém okolí, pracují s obrazovým materiálem

Celkem 31 stran