Asociační kartičky - rozvoj slovní zásoby

 
Prodávající:
Cena za ks:
0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Asociační kartičky k rozvíjení slovní zásoby
Vytváření logické skupiny slov – na základě významu určené skupiny.
Řekni co nejvhodnější slovo, které patří do zadané kategorie...
20 karet s tématy:
zahrada, les, Vánoce, počasí, jaro, léto, podzim, zima, lesní zvířata, kuchyň, koupelna, hračky, ovoce, zelenina, počasí, oblečení, hračky, dopravní prostředky, jídlo.
Princip hry je jednoduchý.
Vylosujte si kartu a jmenujte vše, co vás napadne, že by mohlo patřit do skupiny podle jejího významu. Děti si mohou kartičku posílat v kruhu a každý říci slovo, které ho napadne k danému tématu.
Hra může být zpestřením pro probírané téma, ale především složí k rozvíjení slovní zásoby, výslovnosti, fantazie a představivosti. také k pozornosti a soustředěnosti, aby se slova neopakovala.
Karty lze zalaminovat pro delší životnost a dále pak rozstříhat pro vícenásobné použití.

Celkem 8 stran A4 k vytištění