ČÍM BUDU? - POVOLÁNÍ HAJNÝ / MYSLIVEC

 
Prodávající:
Cena za ks:
99 Kč s DPH
90 Kč bez DPH

ČÍM BUDU? - POVOLÁNÍ HAJNÝ / MYSLIVEC

OBSAH 1 TÉMA na seznamování s různými druhy povolání + pracovní listy - 9 stran

HAJNÝ / MYSLIVEC
(Únor/Březen – cílem tématu je osvojit si poznatky o okolním prostředí, změnách v přírodě, prostřednictvím kterých budou děti poznávat les, život v něm a volně žijících zvířata a jak jim můžeme v zimě pomáhat. Naučíme se poznávat zvířátka z lesa, ahrajeme si hry se zvířátky a zazpíváme si Já do lesa nepojedu... Budeme upevňovat kladný vztah k přírodě a uvědomovat si dodržování pravidel správného chování v přírodě. …)
Povolání a řemesla, kdo co dělá, co k povolání patří, čím bych chtěl/a být?…


V tématické přípravě najdete náměty a činnosti na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

Na začátku školního roku si můžeme s dětmi v rámci seznamování a besedování také zjišťovat, zda znají povolání rodičů a podle možností tak přiměřenou formou seznamovat děti s různými druhy povolání i starých řemesel a s významem práce pro člověka…a tak může vzniknout třeba i TVP na téma Povolání ;-)
S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho využít i jako VÍCE-týdenní ucelený blok, který lze dále rozvíjet...
Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ…
► TIP: Vhodné k rozšíření tématu (období) Zvířátka v zimě  nebo V lese je krásně ;-)