NA CO SI DNES ZAHRAJEME? POZNÁVÁME POVOLÁNÍ

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

E- book Na co si dnes zahrajeme- poznáváme povolání, obsahuje náměty na originální, autorské, výchovně- vzdělávací aktivity s dětmi, které jsou propojeny s říkankou či jednoduchou písničkou. 

 

Popis: Na co si dnes zahrajeme- poznáváme povolání, obsahuje náměty na originální, autorské aktivity s dětmi, které jsou propojeny s říkankou či jednoduchou písničkou. Hry podporují všestranný rozvoj dětí- motorický, řečové schopnosti, logické myšlení, sluchové vnímání, pozornost, myšlení. Prostřednictvím nabízených vzdělávacích her se děti seznamují s povoláním, jakým je, např. pekař, kominík, hodinář, myslivec, hasič, a další. Hry se Vám zcela jistě budou hodit v tematickém týdnu zaměřeném na profese.
Součástí e- booku jsou pracovní listy a omalovánky.

celkový počet stran: 24

obsah:

1. NA KOMINÍKA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, hbitost, pozornost)
2. NA POPLETENÉHO ZEDNÍKA (pohybová hra s písničkou- nápěv Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to, Janku, cos to sněd? Procvičujeme sluchové vnímání, logické myšlení, pozornost)
3. NA KUCHAŘKU BERTU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme myšlení, sluchové vnímání, pozornost)
4. NA HODINÁŘE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, posloupnost)
5. NA DOKTORA (pohybová hra s písničkou- nápěv Ptala se Zuzana Kuby. Procvičujeme spolupráci, posilujeme sounáležitost ve skupině)
6. NA MYSLIVCE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, obratnost)
7. NA HASIČE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, obratnost)
8. NA PEKAŘE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, hbitost, předmatematické dovednosti)
9. NA MLYNÁŘE (pohybová hra s písničkou- nápěv Šla Nanynka do zelí. Procvičujeme sluchové vnímání, logické myšlení, posloupnost)
10. NA PILOTA (pohybová hra s písničkou- nápěv Nestarej se, ženo má. Procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, orientaci v prostoru)