DOMOV - co kam patří? (kategorizace)

Novinka
 
Prodávající:
Cena za ks:
39 Kč s DPH
35,45 Kč bez DPH

DOMOV - co kam patří? (kategorizace)

Celkem 16 stran k tisku

Pokud chcete procvičovat s dětmi např. k tématu KDE BYDLÍM, MŮJ DOMOV apod.  názvy předmětů, které doma máme -  pomůckou mohou být právě tyto kartičky.
Soubor obsahuje 5 velkých hracích karet s prázdnými políčky a  5 x 9 kartiček různých předmětů typických pro danou kategorii.
Děti přiřazují - přikládají jednotlivé kartičky na hlavní kartu podle zadání (kategorie).

Materiál je vhodný pro procvičování slovní zásoby, přiřazování, třídění  po celý rok-  pro klidovou aktivitu, individuální aktivitu např. s asistentem.

Další využití - pokud si kartičky vytiknete 2x  a zalaminujete - získáte PEXESO.
Další využití materiálu - LOTO - více v průvodním listu.

Výukový charakter:

  • Matematická pregramotnost / Základy prvotního pojmového a logického myšlení - trénujeme souhrnné pojmenování věcí a činností podle společných  podstatných znaků (tzv. nadřazené pojmy - kategorie)
  • Slovní zásoba a porozumění řeči - rozvíjíme slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti při pojmenování  předmětů na obrázku
  • Jemná motorika - obratnost prstů - při maninulaci s kartičkami trénujeme jemnomotorické dovednosti
  • Kooperace a spolupráce s ostatními - dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

 

👁️ Podívejte se 👉 i na ostatní náměty z mé nabídky