Tematický blok - MÍSTO, KDE BYDLÍM

Novinka

OBSAH 1 TÉMA (příprava) - ( celkem 15 listů k vytištění) + náměty k práci a činnostem, pracovní listy

Nabídka činností a aktivit k přiblížení pojmu domov v širším slova smyslu. Prostřednictvím aktivit se děti seznámí s místem, kde bydlí, ale i s prostředím, ve kterém žijí (bezpečí domova, ve kterém žijeme jako rodina). Upevníme si znalosti o svém bydlišti, adrese, členech domácnosti, městě a jaká důležitá místa mají ve svém okolí,  jak se staví dům, připomeneme si různá obydlí zvířátek, protáhneme si tělo s motivačními říkankami k tématu, společně vytvoříme maketu našeho města, naučíme se písničku apod..

Tyto činnosti a aktivity se dají vhodně motivačně změnit, upravit podle náročnosti k věku dětí a zařadit do různých témat probíraných v MŠ v rámci ranních her, pohybových aktivit i řízených činností.

Celkem 15 stran k vytištění

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky