Tématický blok - MOJE MAMINKA má svátek

Tématický blok - MOJE MAMINKA má svátek

Obsah: 1 téma - celkem 14 stran + omalovánky, náměty k práci, pracovní listy

Cílem tématu je prožívat radostně sváteční události zaměřené na tradice - Svátek matek a prohlubovat kladný vztah k rodině,
podporovat pocit sounáležitosti k rodině, rozvíjet u dětí ochotu pomoci, rozšiřovat a upevňovat citové vztahy dětí ke členům rodiny. Budeme vést rozhovory a diskuse o rodině, o nejbližších členech rodiny, seznámíme se se zaměstnáním rodičů. Vyrobíme přáníčka a dárečky...
Děti si osvojí nové k tématu poznatky pomocí her, pohybových aktivit, procvičí si vyjadřování, výslovnost, slovní zásobu i pohybovou improvizací, apod.

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho využít i jako delší ucelený blok.