DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - LOTTO / PEXESO

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
45 Kč s DPH
37,19 Kč bez DPH

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - LOTTO / PEXESO

Hra jako výukový materiál - vzdělávací materiál pro MŠ je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů podle RVP PV k právě probíranému tématu.
Hrou rozvíjíme:

  • sociální a personální kompetence (Dítě s ten druhý, Dítě a společnost) - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku, rozvoj kooperativních dovedností, dodržování dohodnutých a pochopených pravidel, dodržování herních pravidel, přizpůsobovat se jim.
  • komunikativní kompetence (Jazyk a řeč) - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu k tématu, které probíráme a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím, osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní...


Dále rozvíjíme zrakovou, sluchovou, krátkodobou i dlouhodobou paměť, slovní zásobu při pojmenování obrázků, výslovnost, manuální zručnost při manipulaci s kartičkami.

 

OBSAH: celkem 7 listů k vytištění / nebo 36 karet o velikosti 9 x 9 cm

36 dopravních prostředků na 6 listech A4 pro LOTTO + 1 list A4 CESTY

Vytištěné listy lze zalaminovat a rozstříhat (možno podlepit magnetickou páskou k upevnění a práci s obrázky na mag. tabuli, lze využít při prřáci u stolečků)

Obrázky lze využít pro rozvoj znalostí a dovedností:

  • K poznávání dopravních prostředků, jejich účelu, využití
  • Třídění dopravních prostředků podle místa pohybu (voda, silnice, vzduch, koleje…)
  • Počítání – porovnávání podle místa pohybu
  • Porovnávání velikosti dopravních prostředků
  • Třídění podle barev
  • Při vytištění 2 x jako pexeso

Pokud při laminování podložíme barevným papírem – můžeme obrácené kartičky využít k poznávání, třídění barev
Apod…

Vytištěné listy lze zalaminovat a rozstříhat (možno podlepit magnetickou páskou k upevnění a práci s obrázky na mag. tabuli)