Tématický blok - ČÍM POJEDU NA PRÁZDNINY?

 
Prodávající:
Cena za ks:
79 Kč s DPH
71,82 Kč bez DPH

Tématický blok - ČÍM POJEDU NA PRÁZDNINY?

Obsah: 1 téma - celkem 10 stran + náměty k práci, pracovní listy

TÉMATICKÝ BLOK  - zaměřený na opakování znalostí o dopravních prostředcích, zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, dokázat je uplatnit i v pohybu v dopravním prostředí, rozvíjení dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice, získání základních pravidel, která určují chování účastníku silničního provozu. Budeme využívat metod prožitkového učení, podporovat dětskou zvídavost, poznávat nové postavy a prožívat radost z učení se nových věcí, hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích.

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)