HRAJ SI, ZPÍVEJ, BĚHEJ, HLAVNĚ NĚCO DĚLEJ- CESTOU, NECESTOU

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
200 Kč s DPH
181,82 Kč bez DPH

Zásobník obsahuje celkem deset originálních autorských básniček a písniček. Součástí zásobníku jsou i náměty na hry a činnosti ke každé písničce a básničce.

 

Popis zásobníku: e- zásobník obsahuje deset autorských básniček a písniček. Součástí zásobníku jsou i popisy činností a her k jednotlivým básničkám a písničkám. V zásobníku najdete i omalovánky a notové záznamy k písničkám.

E- book Cestou, necestou, využijete v průběhu celého roku. Může vám poskytnout inspiraci na nové aktivity, díky kterým se děti všestranně rozvíjí, tipy na nové hry, písničky, které můžete s dětmi zpívat kdykoliv během dne a zařadit je do svého tematického plánu, dle aktuální vzdělávací nabídky. 

celkový počet stran: 22
 

obsah zásobníku:

1. INDIÁNI- básnička (pohybová hra s říkankou, procvičujeme prostorovou orientaci)

2. PROCHÁZKA- písnička (pohybová hra s písničkou, procvičujeme znalosti o světe kolem nás- určujeme materiál typický pro danou věc)

3. CESTA SVĚTEM- básnička (hra s říkankou, určování pojmů- pravá, levá, procvičování zrakového rozlišování)

4. VÝLET- písnička (písnička o zvířátkách)

5. ČARODĚJKA- básnička (hra s říkankou, pohybové ztvárnění jednotlivých zvířat)

6. DOMEČEK- písnička (hra s písničkou, určování a poznávání jednotlivých předmětů)

7. KOSÁCI- básnička (pohybová hra s říkankou)

8. AUTO- básnička- písnička (hra s písničkou, poznávání předmětů, procvičujeme sluchové a zrakové vnímání)

9. TRPASLÍČEK- písnička (šprýmovací písnička, procvičujeme pohybové dovednosti, pohybovou paměť)

10. DVOREČEK- písnička (hra s písničkou, procvičujeme zvířátka a určujeme zvuk, kterým se dorozumívají)

11. MUZIKANT- písnička- BONUS