Karty pro rozvoj zrakové paměti + omalovánky

 
Prodávající:
Cena za ks:
25 Kč s DPH
25 Kč bez DPH

Karty pro rozvoj zrakové paměti + omalovánky (téma: zvířátka)
Zraková paměť je důležitá pro rozvoj řeči dítěte předškolního věku.
Karty s obrázky zvířátek v barevné verzi (které zvířátko chybí?) + omalovánky (tedy i procvičení grafických dovedností)

14 karet s tématy:
domácí zvířátka, lesní zvířátka, zvířátka ze ZOO, zvířátka z vody.

Celkem 17 stran k vytištění

Barevné karty si přeložte a zalaminujte. Z jedné strany bude obrázek se všemi zvířátky - z druhé již na kartě bude 1 zvířátko chybět. Děti musí poznat, které chybí. Ke každé kartě je i velká omalovánka se stejnými zvířátky.
Karty lze zalaminovat pro delší životnost a vícenásobné použití.

  • Hru můžeme využít pro potřeby výuky jako didaktickou hru a takto může sloužit k zájmové hře a opakování získaných vědomostí (téma zvířata) nebo k individuálnímu přístupu.
  • Vyslovením a vytleskáváním jednotlivých slov si rozšiřujeme nejen slovní zásobu, ale i rytmizaci slov - rozklad slov na slabiky.
  • Vybarvením omalovánek si děti rozvíjí grafické a motorické dovednosti.

Vhodné k doplnění tématu: Týdenní metodická příprava - Včelka v lese - přírodniny i zvířátka , Tématický blok - ZVÍŘÁTKA V ZIMNÍM LESE, Tématický blok - NA TOM NAŠEM DVOŘE…, Tématický blok - KDO ŽIJE V DŽUNGLI... atd

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky