Týdenní metodická příprava - Včelka v lese - přírodniny i zvířátka

Týdenní metodická příprava pro 4leté děti k TVP „Včelka poznává s dětmi svět“ (motivace hlavní postavou lze podle potřeby změnit)
Rozšíření/pokračování tématu Včelka v lese a houby.
Záměrem tématu jsou nejen adaptační aktivity a vytváření si společných pravidel soužití, komunikace
a chování, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku v mateřské škole, ale i pravidla chování v přírodě, v lese.
Zjišťujeme a poznáváme nejznámější podzimní plody, které můžeme najít v lese, děti se učí hmatem, čichem i zrakem. Zjistíme, že plody lesa nejsou jen pro lidi, ale také pro zvířátka, které v lese žijí.
Při vycházkách sledujeme přírodu v období podzimu (barvy, plody) a získáváme základní poznatky
 o přírodě a dění v lese (jak se v lese chováme), které dále upevňujeme a rozšiřujeme.

Celkem 10 stran k vytištění

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

    pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
    pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
    pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
    pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

🐝 MATERIÁL LZE DOPLNIT dalšími tematickými týdenními přípravami motivovaných VČELKOU🐝

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky