Týdenní metodická příprava - Včelka zkoumá sad

 
Prodávající:
Cena za ks:
79 Kč s DPH
71,82 Kč bez DPH

Týdenní metodická příprava pro 4leté děti k TVP „Včelka poznává s dětmi svět“ (motivace hlavní postavou lze podle potřeby změnit)

Záměrem tématu jsou nejen adaptační aktivity a vytváření si společných pravidel soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku v mateřské škole. Zjišťujeme znalost základních barev a poznáváme nejznámější podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli, děti se učí hmatem, čichem, chutí i zrakem.
Při vycházkách sledujeme přírodu v období babího léta (barvy, plody) a získáváme základní poznatky o přírodě a dění na zahrádkách (ovoce), které dále upevňujeme a rozšiřujeme.

Tyto činnosti a aktivity se dají vhodně motivačně změnit, upravit podle náročnosti k věku dětí a zařadit do různých témat probíraných v MŠ v rámci ranních her, pohybových aktivit i řízených činností.

Celkem 8 stran k vytištění

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

🐝 MATERIÁL LZE DOPLNIT dalšími tematickými týdenními přípravami motivovaných VČELKOU🐝

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky