KDYŽ JDE BROUČEK SPÁT- aktivity k podzimnímu USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

Ebook KDYŽ JDE BROUČEK SPÁT, nabízí různorodé autorské aktivity, doprovázené jednoduchým řečovým/ hudebním doprovodem, které jsou tematicky zaměřené na PODZIMNÍ USPÁVÁNÍ BROUČKŮ. Ebook poskytuje oporu při tvorbě vzdělávací nabídky pro děti a nabízí inspirativní náměty při sestavování ŘÍZENÝCH činností. 

Zábavnou formou se tak děti seznamují s broučky a jejich přípravou NA ZIMU. Hrajeme pohybové hry, u kterých ukrýváme broučky před ZIMOU, zpíváme písničku, u které počítáme nohy broučka nebo utíkáme před sněhovými vločkami, které se broučky snaží vlákat do domečku... a samozřejmě se prostřednictvím písničky dozvíme také to, jak se jmenuje náš NEJVĚTŠÍ BROUK. :) 

celkový počet stran: 26

náměty na ŘÍZENÉ aktivity+ omalovánky a BERUŠKOVÉ pexeso

zdroj obrázků: www.pixabay.com

obsah

1. NA ZIMU (pohybová hra s písničkou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, roční doby)

2. NA HOP (pohybová hra s říkankou, procvičujeme zrakové vnímání, prostorovou orientaci, pojmenování konkrétního objektu)

3. BROUČKU, LEŤ! (pohybová hra s řečovým doprovodem, procvičujeme pozornost, koncentraci, hra fair play)

4. KDYŽ SI BROUČEK KLEPE PEŘINU (veselá písnička, procvičujeme číselnou řadu do šesti)

5. BROUČKOVO ROZPOČÍTADLO (kontaktní hra s říkadlem, procvičujeme smysl pro rytmus, podporujeme vzájemné vztahy mezi dětmi, rozvíjíme emoční inteligenci)

6. NA ROHÁČE (pohybová hra s písničkou, upevňujeme znalosti o živočiších majících rohy)

7. KDYŽ SI ZIMA BROUSÍ ZUBY (pohybová hra s písničkou, procvičujeme zrakové vnímání, vnímání prostoru, hbitost, umění prosadit se v rámci skupiny)

8. NA BĚHAJÍCÍ BROUČKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme poznávání a určování tvarů- kulatý a hranatý)

9. NA CHYTÁNÍ LELKŮ (pohybová hra s říkankou, procvičujeme názvy ročních období, reakci na předem daný signál, pohybovou paměť)

10. NA SPÍCÍ BERUŠKU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, hbitost, rychlost)