KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA- téma HMYZ NA JAŘE

 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
136,36 Kč bez DPH

E- book KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA- téma HMYZ aneb včelky, mouchy a další hmyzí přátelé, obsahuje náměty na vzdělávací aktivity s dětmi. Poskytuje oporu při sestavování týdenní TEMATICKÉ PŘÍPRAVY a inspiraci na ŘÍZENÉ činnosti. 

 

 E- book Když se moucha probudila- téma HMYZ aneb včelky, mouchy a další hmyzí přátelé, obsahuje náměty na vzdělávací aktivity pro všestranný rozvoj dětí. S nadcházejícím JARNÍM OBDOBÍM se začínají probouzet i naši malí, hmyzí kamarádi. Zábavnou a pro děti přirozenou formou je seznamujeme, prostřednictvím nabízených aktivit, s některými zástupci z říše hmyzu, jako je, např., vosa, včela, moucha, motýli, komáři a další. Děti se nejen pobaví, ale zároveň získají nové vědomosti o včelách, komárovi, mouše a dalším hmyzu. Seznámí se s charakteristickými znaky živočichů, jejich způsobem života. Autorské aktivity jsou sestaveny tak, aby děti rozvíjely po všech stránkách- podporujeme rozvoj myšlení, pohybovou obratnost, zrakové a sluchové vnímání, pozornost, spolupráci ve skupině, hudební dovednosti, rytmizaci, získávání vědomostí.

Součástí e- booku jsou pracovní listy ke každé aktivitě, hmyzí pexeso a tematické omalovánky navíc.

celkový počet stran: 34


obsah:

1. MRAVENEC V CUKRÁRNĚ (rozpočítadlo, procvičujeme myšlení, logické uvažování, představivost)
2. NA ŽIHADLO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, postřeh, hbitost)
3. MOUCHA (pohybová hra s písničkou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, obratnost)
4. KDYŽ VOSA LÉTÁ SEM A TAM (pohybové cvičení s písničkou, procvičujeme protažení těla se zaměřením na uvolňování a procvičování konkrétních částí, prostřednictvím míčku)
5. NA MOTÝLA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme znalost základních barev, orientaci v prostoru)
6. NA HLADOVÉ PAVOUKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, pohybovou obratnost, spolupráci)
7. KDYŽ SE KOMÁR NARODÍ (písnička, zábavnou formou se učíme jednotlivá stádia života komára)
8. KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme poznávání a určování materiálů, sluchové vnímání, myšlení)
9. AHOJ, VČELO (postřehová hra s písničkou, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání, reakci na signál, mluvidla)
10. BROUCI NA PALOUKU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, myšlení, zrakové vnímání, určování hlásky na začátku slova)