Koblížek s aktivitami

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
80 Kč s DPH
80 Kč bez DPH

Koblížek s aktivitami

Vše je potřeba si nejdříve vytisknout, přečíst a jednotlivé aktivity nejlépe zalaminovat.

Soubor obsahuje:

 • pohádka: O koblížkovi,
 • autorské kresby
 • 10 karet - obrázky dějové posloupnosti (obrázky ve velikosti A5),
 • popletené písničky,
 • 10 karet k bludišti,
 • kruhy s písmenky,
 • Koho mohl koblížek potkat v lese (obrázek se zvířaty),
 • počty - Kolik koblížků?,
 • 31 karet - stínohrátky,
 • modelování koblížků
 • hra s kostkou - Koho potká koblížek?
 • pohybová hra

Soubor je vhodný pro děti od 2,5 roku až do 7 let :).

Vhodné nejen pro logochvilky v Mš.

 

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti.

Příklady:

Kompetence k učení - se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům – rozvíjíme sluchové vnímání (skládání obrázků podle toho, co slyšíme)

Vzdělávací oblast - jazyk a řeč - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) - poslech pohádky, popletené písničky (jak jsou správně?)