LOGOHRÁTKY VE SPOLUPRÁCI S RODIČI

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
150 Kč s DPH
150 Kč bez DPH

CHCETE, ABY DĚTI LÉPE MLUVILY ? Naplánujte besedu pro rodiče, kde jim vysvětlíte, jaké jsou příčiny patlavosti a jak společně můžete dětem pomoci. Nabídněte rodičům mrňousků kroužek logohrátek, kde budete rozvíjet nejen motoriku mluvidel, ale i ostatní oblasti, které jsou pro rozvoj řeči důležité. Nabídněte rodičům předškoláků, krátké schůzky /10 min/, kde jim ukážete , jak se vyvodí hláska a oni budou doma trénovat. Poté si zase domluvíte cca za měsíc kontrolní schůzku.

V PDF souboru najdete veškeré materiály k uskutečnění této vize. Plán, program, rozpracované lekce, materiály, pochvaly, dotazníky....

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:
Dítě a jeho psychika : 
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 
-  rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální