Malý badatel

 
Prodávající:
Cena za ks:
30 Kč s DPH
30 Kč bez DPH

S jarem přichází na povrch mnoho zvířat a my je můžeme vidět všude kolem nás. Děti si rády hrají na malé badatele a tak Vám tento soubor může napomoct, aby se tak děti ve třídě cítily. 

V souboru malý badatel naleznete 36 zvířátek ve sklenici a ke každému zajímavosti.  

Soubor je připraven ihned k tisku a laminaci.

K souboru si můžete zakoupit i další dva soubory, které ukazují životní cyklus zvířat.

https://skolka-pripravy.cz/produkt/zivotni-cyklus-hmyz

https://skolka-pripravy.cz/produkt/zivotni-cyklus-2

Tento vzdělávací soubor je vytvořen v souladu s RVP PV, díky němu jsou naplňovány vzdělávací cíle v konkrétních oblastí:

  • Dítě a jeho tělo - děti procvičují zrakové a sluchové vnímání
  • Dítě a jeho psychika - děti si rozšiřují slovní zásobu, rozvíjí jazykové receptivní dovednosti, rozvíjí si názorné myšlení, rozvíjí logické myšlení
  • Dítě a ten druhý - děti rozvíjí verbální i neverbální komunikační schopnosti, 
  • Dítě a svět - pracují s obrazovým materiálem