Měsíční blok POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM - ČERVEN

 
Prodávající:
Cena za ks:
149 Kč s DPH
135,45 Kč bez DPH

Měsíční blok POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM - ČERVEN

Tématická MĚSÍČNÍ PŘÍPRAVA pro věkovou skupinu 3 - 4 roky + Motivační cvičení "Jak si hrají děti z celého světa" + pracovní listy
OBSAH: 17 listů

KRTKU, TO TO LETÍ, UŽ JE TADY SVÁTEK DĚTÍ
Ve všech činnostech se pokusíme o vytváření kamarádského, bezkonfliktního prostředí vzájemné tolerance a respektu, získat povědomí o přátelství a toleranci lidí bez ohledu na národnosti. Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, rozvíjet u dětí snahu ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování.
Budeme posilovat prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, ve třídě i k jiným národnostem), rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. Získáme povědomí, že nejsme všichni stejní – vědět o různých etnických skupinách, o existenci ostatních kultur a národností a probudíme zájem o poznávání jiných kultur.
Těšíme se na letní radovánky, spojené s pobytem v přírodě, vycházkami a pozorováním. Budeme rozvíjet povědomí o ochraňování přírody a vnímání krás letní přírody. Tématické vycházky do přírody – pozorování živočichů, naslouchání zpěvu ptáků; upozornit děti na důvody, proč se máme v přírodě chovat tiše. Děti seznámíme s drobným hmyzem, který žije v trávě. Dozvíme se, že hmyz je také užitečný a získají základní poznatky z oblasti živočišné říše prostřednictvím her a vlastních prožitků a zároveň si uvědomí důležitost životního prostředí a získají potřebu ho chránit.
Obsahem tohoto bloku jsou motivační témata:

  • Oslavujeme s Krtkem svátek dětí
  • Krtek v lese
  • Krtek objevuje, co se děje v trávě
  • Motivované cvičení (Jak si hrají děti z celého světa)

V tématické přípravě najdete náměty a činnosti na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI (nabídka činností)
  • POHYBOVÉ AKTIVITY (nabídka činností)
  • NÁMĚTY K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM (nabídka činností)
  • POBYT VENKU (nabídka činností)


Přípravy slouží jako inspirace k činnostem a lze je využít jako inspiraci pro starší děti zvýšením náročnosti jednotlivých činností. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)
Celá sada POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM je vhodná jako námět pro třídní vzdělávací program. Představuje plán činností pro třídu rozvržený na časové úseky. Sada obsahuje tématické bloky, které jsou dále rozpracovávány do jednotlivých podtémat a následují příklady činností, které jsou dětem nabízeny.