Měsíční blok POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM - ZÁŘÍ

Doporučujeme

Měsíční blok POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM - ZÁŘÍ

KRTEK JDE DO ŠKOLKY
Tématická MĚSÍČNÍ PŘÍPRAVA pro věkovou skupinu 3 - 4 roky + vypracované Motivační cvičení "Krtkova rozcvička"
Na začátku školního roku se seznamujeme s prostředím třídy, školy, učitelkou, novými kamarády a ostatními zaměstnanci školy. Seznamujeme se s pravidly ve třídě, pravidly bezpečného chování na zahradě a v okolí MŠ. Vytváříme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku v mateřské škole. Zaměřeno především na ADAPTACI nových malých dětí po nástupu do MŠ.

Obsahem tohoto bloku jsou motivační témata:

  • Krtek je rád, když má svět řád
  • Co všechno najde Krtek ve školce
  • Moje značka
  • Hrajeme si, říkáme si s Krtkem
  • Motivované cvičení „ KRTKOVA ROZCVIČKA“

 

V tématické přípravě najdete náměty a činnosti na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI (nabídka činností)
  • POHYBOVÉ AKTIVITY (nabídka činností)
  • NÁMĚTY K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM (nabídka činností)
  • POBYT VENKU (nabídka činností)

 

👉 TIP: Celá sada POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM je vhodná jako námět pro třídní vzdělávací program. Představuje plán činností pro třídu rozvržený na časové úseky. Sada obsahuje tématické bloky, které jsou dále rozpracovávány do jednotlivých podtémat a následují příklady činností, které jsou dětem nabízeny.

Přípravy slouží jako inspirace k činnostem a lze je využít jako inspiraci pro starší děti zvýšením náročnosti jednotlivých činností. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

OBSAH: 14 stran