Měsíční blok POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM - ŘÍJEN

 
Prodávající:
Cena za ks:
149 Kč s DPH
135,45 Kč bez DPH

Měsíční blok POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM - ŘÍJEN

KRTEK A PODZIM
Tématická MĚSÍČNÍ PŘÍPRAVA pro věkovou skupinu 3 - 4 roky + vypracované Motivační cvičení  "JABLÍČKOVÁ č. 8" + pracovní listy, šablony.
Pokračujeme v adaptaci, poznáváme charakteristické znaky podzimu, seznamujeme se s podzimními pracemi na zahradě, s plody ze zahrádky, ovoce a zeleninu a jejich významem pro naše zdraví (poznáváme i plody lesa, (kaštany, žaludy, šišky), pozorujeme a poznáváme barvy na podzim, všímáme si změn v přírodě a seznamujeme se – poznáváme zvířátka, která se kamarádí s Krtkem, kde žijí (les, zahrada, lidské obydlí). Osvojovat si základní poznatky o přírodě a o životě v ní, rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, vytváření základů estetického vztahu ke světu, kultuře a k životu.

Obsahem tohoto bloku jsou motivační témata:

  • Krtek poznává barvy podzimu
  • Krtek a kamarádi zvířátka
  • Krtek zahradníkem – chystání zásob na zimu
  • Motivované cvičení Č.8. „JABLÍČKOVÁ“ (s míčky)

 

V tématické přípravě najdete náměty a činnosti na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI (nabídka činností)
  • POHYBOVÉ AKTIVITY (nabídka činností)
  • NÁMĚTY K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM (nabídka činností)
  • POBYT VENKU (nabídka činností)

 

👉 TIP: Celá sada POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM je vhodná jako námět pro třídní vzdělávací program. Představuje plán činností pro třídu rozvržený na časové úseky. Sada obsahuje tématické bloky, které jsou dále rozpracovávány do jednotlivých podtémat a následují příklady činností, které jsou dětem nabízeny.


Přípravy slouží jako inspirace k činnostem a lze je využít jako inspiraci pro starší děti zvýšením náročnosti jednotlivých činností. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

OBSAH: 14 stran