Motivované cvičení "Rozcvička pro MOJE TĚLO"

 
Prodávající:
Cena za ks:
59 Kč s DPH
59 Kč bez DPH

Motivovaná rozcvička "PRO MOJE TĚLO "(protažení různých partií těla)
OBSAH 1 TÉMA - motivace k tématu, motivace a názvosloví jednotlivých cviků, grafické znázornění cviků, příklady her.

TIP: Vytištěný list s rozcvičkou doporučuji  zalaminovat a vznikne tak rozcvičková karta, ke které můžete přidávat další námětové rozcvičky ;-)

Příloha:2 pracovní listy k procvičení grafických dovedností, zrakového vnímání a poznávání různých částí těla. K rozšíření a upevnění tématu můžeme také využít pracovní listy do ranních nebo individuálních aktivit s dětmi.

Celkem 7 stran k vytištění.

Režim mateřské školy by každý den měl obsahovat ranní cvičení (nebo alespoň pohybovou chvilku), které je primárně zaměřeno na protažení a posílení různých svalových skupin. Rozcvička je důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost, kdy se aktivuje hybný systém, uvolní a rozhýbají se kloubní struktury a protáhnou se svalové skupiny

Motivované ranní cvičení  tématicky zaměřené obsahuje 4 části :

  • ÚVODNÍ (ROZEHŘÍVACÍ, RUŠNÁ ČÁST) - motivační část, zařazujeme lokomoční činnosti, (chůze, běh, lezení, skoky, procvičení nožní klenby)
  • ZDRAVOTNÍ (PRŮPRAVNÁ) ČÁST - Zde zařazujeme zdravotní cviky zaměřené na procvičení a protažení jednotlivých částí těla
  • HLAVNÍ ČÁST (+ POHYBOVÁ HRA)  - do hlavní části si můžeme zařadit to, co potřebujeme, chceme s dětmi procvičovat - cvičení s náčiním, na nářadí, pohybové hry, rozvoj specifických pohybových dovedností dětí, např. hod míčem, chytání, chůze po zvýšené ploše, proudové cvičení, cvičení s padákem, atd… nácvik nových pohybových dovedností
  • ZÁVĚREČNÁ (RELAXAČNÍ, ZKLIDŇUJÍCÍ) ČÁST - relaxační cvičení, zklidnění, je možná i zklidňující hra

 

Vhodné např. k doplnění tématu: Tématický blok - MOJE SMYSLY..., Tématický blok - KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ...,

►DALŠÍ ROZCVIČKY  najdete ZDE