Pohybová/ postřehová / poznávací hra “ ZVÍŘÁTKA V LESE - SCHOVEJTE SE!" 🐿️🦅🐻

 
Prodávající:
Cena za ks:
35 Kč s DPH
28,93 Kč bez DPH

Pohybová/ postřehová / poznávací hra “ ZVÍŘÁTKA V LESE - SCHOVEJTE SE!" 🐿️🦅🐻

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ  podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů.
„Učivo“ je vyjádřeno v podobě činností, ať už praktických, či intelektových, popř. v podobě příležitostí

V LESE ŽIJÍ ZVÍŘÁTKA,
MAJÍ TAM SVÁ DOUPÁTKA.
KDYŽ SE V LESE NĚCOŠUSTNE,
DO DOUPĚTE ZVÍŘE HUPNE

Aktivity s materiálem můžeme využít kdykoliv a zároveň procvičovat:

  • poznávání lesních volně žijících zvířat,
  • poznávání jejich zvláštností - popis, barva, užitek, vlastnosti...,
  • postřeh a pozornost,
  • orientaci v prostoru při hledání místa,
  • pexeso

atd.

Celkem 15 STRAN - 15 kartiček ZVÍŘÁTEK +  pracovní listy + omalovánky

Obdobné hry s kartičkami najdete zde

👁️ Podívejte se 👉 i na ostatní náměty z mé nabídky