Prázdninový kalendář - omalovánka...

 
Prodávající:
Cena za ks:
25 Kč s DPH
25 Kč bez DPH

Prázdninový kalendář - omalovánka...
Kdy půjdu do školy? Každý den si vybarvi 1 obrázek a až je budeš mít všechny - prázdniny končí a škola začíná!

Hotový obrázek o velikosti cca 39 x 57 cm může zároveň sloužit jako výzdoba třídy, šatny nebo dětského pokoje ;-)

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ  podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů.
„Učivo“ je vyjádřeno v podobě činností, ať už praktických, či intelektových, popř. v podobě příležitostí.

Organizace výuky/ práce s materiálem: jak se dá s materiálem pracovat - tyto aktivity jsou vhodné ke skupinové kooperaci,  k domácímu procvičování , zabavení dětí, ale i k individuálnímu procvičování např. s asistentem.

Procvičujeme:

  • GRAFOMOTORICKÉ DOVEDNOSTI a JEMNÁ MOTORIKA – koordinace očí a rukou, správně zvládnutý úchop psacích potřeb.
  • ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ - procvičíme i zrakovou paměť.
  • SLOVNÍ ZÁSOBU, TVARY, BARVY..... vše, co potřebují děti do školy ;-)

 

Celkem 8 listů k vytištení

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky