PRVNÍ a POSLEDNÍ hláska

 
Prodávající:
Cena za ks:
45 Kč s DPH
40,91 Kč bez DPH

Pracovní listy /karty jsou vhodné k procvičování sluchového i zrakového vnímání, rozvíjení slovní zásoby, vyjadřování, ale i grafomotorických dovedností při vybarvování.
Barevné karty můžeme zalaminovat a pak jednotlivě stříhat na malé kartičky a využít k na více způsobů. Manipulací s prádlovými kolíčky procvičujeme motoriku a obratnost rukou a prstů.
Pomocí připnutí kolíčku k jedné ze tří možností u obrázku určujeme správnou odpověď.

Na barevných kartičkách dítě poznává obrázek a může určovat PRVNÍ i POSLEDNÍ hlásku. Tyto kartičky můžeme využít i v komunikačním kruhu jako hru:
DOMINO nebo SLOVNÍ FOTBAL. Jedno dítě pojmenuje obrázek, určí první a poslední písmeno, naváže další dítě, které má obrázek začínající na poslední písmeno předchozího dítěte. např. AutO - OpicE - další...)
Děti si po splnění úkolu mohou karty vyměnit.

  • Karty samozřejmě můžeme využít k individuální práci s dítětem a kolíčkování.

Další verzí  jsou černobílé pracovní listy, které pouze vytiskneme a děti  vybarvují obrázky a vybarvují správnou odpověď. Procvičují si tak nejen zrakové a sluchové vnímání, zrakovou orientaci, předčtenářskou pregramotnost ale i grafomotorické dovednosti.

Soubor má 20 listů k vytištění /64 kartiček.

  • 20 KARTIČEK BAREVNÝCH - k zalaminování, vystřižení. Na barevných karičkách dítě poznává obrázek a může určovat PRVNÍ i POSLEDNÍ hlásku. Tyto kartičky můžeme využít i v komunikačním kruhu jak hru DOMINO nebo SLOVNÍ FORBAL. Jedno dítě pojmenuje obrázek, určí prví a poslední písmeno, naváže další dítě, které má obrázek začínající na poslední písmeno předchozího dítěte. např. AutO - OpicE - další...)
  • 24 KARTIČEK ČERNOBÍLÝCH - využití jako pracovní list k vybarvování a učrování PRVNÍHO písmene ve slově.
  • 24 KARTIČEK ČERNOBÍLÝCH - využití jako pracovní list k vybarvování a učrování POSLEDNÍHO písmene ve slově.

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky