TO SE MÁME, ŽE SE MÁME- KONTAKTNÍ HRY NA UPEVŇOVÁNÍ JMEN pro nejmenší

 
Prodávající:
Cena za ks:
145 Kč s DPH
145 Kč bez DPH

Aktivity, zejména KONTAKTNÍ a POHYBOVÉ hry,  jsou zaměřeny na UPEVŇOVÁNÍ JMEN dětí ve skupině a jsou provázány s  jednoduchými autorskými říkankami, jejichž prostřednictvím se děti seznamují s kamarády, upevňují si své JMÉNO a  jména OSTATNÍCH DĚTÍ  ve skupině. Hry zařazujeme při ŘÍZENÝCH činnostech a jsou cíleny na NEJMENŠÍ děti- pro svoji JEDNODUCHOST provedení. Hry nám budou velmi nápomocné a poskytnou nám skvělou službu zvláště na ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO roku, kdy se děti postupně SEZNAMUJÍ s novými KAMARÁDY a učí se jejich JMÉNA, ale jistě budou inspirací i těm, kteří hledají NOVÉ náměty na hry s NEJMENŠÍMI.  

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho psychika:

Sebepojetí, city, vůle

  • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
  • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
  • rozvoj schopnosti sebeovládání
  • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě a k druhým

 

Dítě a ten druhý: 

  • seznamování s pravidly ve vztahu k druhému
  • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 
  • vytváření prosociálních postojů

 

Dítě a jeho tělo:

  • rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky (koordinace pohybu)
  • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

Hry, které pdf soubor nabízí, pomáhají stmelovat kolektiv dětí, prohlubovat vztahy mezi dětmi, reagovat jeden na druhého a podporovat pozitivní náladu ve skupině. 

celkový počet stran: 21

zdroj obrázků: www.pixabay.com

Pokud hledáte inspiraci na další AKTIVITY s podobným zaměřením, které se hodí zvláště na začátku NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU, podívejte se na další ebooky v mé nabídce ;):

https://skolka-pripravy.cz/produkt/kdyz-jsi-stastny-jako-blecha

https://skolka-pripravy.cz/produkt/kratkohratky-pro-kluky-kamaradky?v=120

https://skolka-pripravy.cz/produkt/kratkohratky-pro-mrnousky?v=119

https://skolka-pripravy.cz/produkt/kdyz-ti-meda-poda-packu?v=444

obsah: 

1. NEJSEM SÁM (kontaktní hra s říkankou, procvičujeme jména dětí ve skupině)

2. NA KRTEČKA (pohybová hra s říkankou, voláme na kamarády a oslovujeme jejich jménem)

3. NA STROMEČKY (kontaktní hra s říkankou- známe své jméno? :) 

4. NA BĚHAJÍCÍ MRAVENEČKY (pohybová hra s říkankou, reagujeme na své jméno, upevňujeme jména dalších kamarádů)

5. NA SKÁKAJÍCÍ ŽABKU (kontaktní hra s říkankou- navazujeme kontakt s paní učitelkou, známe své jméno)

6. NA ZVÍŘÁTKA (pohybová hra s říkankou, reagujeme na své jméno)

7. NA MRÁČKY (pohybová hra s říkankou, reagujeme na své jméno, poznáváme a upevňujeme jména ostatních kamarádů)

8. NA LETADLO (pohybová hra s říkankou- reagujeme na signál, víme, jak se jmenujeme a umíme to říci ostatním kamarádům! :)

9. NA ZUBATÉHO DRAKA (kontaktní hra s říkankou, reagujeme na paní učitelku, se kterou navazujeme kontakt a DRAKOVI se nebojíme říci jak se jmenujeme! :)

10. TO SE MÁME, ŽE SE MÁME! (pohybová hra s říkankou, poznáváme a umíme pojmenovat kamarády ze třídy- ahoooj! :)