Tématický blok - BRZY BUDU ŠKOLÁKEM

OBSAH 1 TÉMA, týdenní plán- příprava ( celkem 14 listů k vytištění) + náměty k práci, pracovní listy

TÉMATICKÝ BLOK zaměřený nabídku činností a aktivit k procvičování a zdokonalování dovedností dětí před zápisem do ZŠ nebo před vstupem do ZŠ (jméno, příjmení, adresa, barvy, tvary, orientace v čase a prostoru, dny v týdnu, slovní zásoba apod).
Tyto činnosti a aktivity se dají vhodně motivačně změnit a zařadit do různých témat probíraných v MŠ v rámci ranních her, pohybových aktivit i řízených činností.
V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky