Tématický blok - BRZY PŮJDU K ZÁPISU…

 
Prodávající:
Cena za ks:
149 Kč s DPH
135,45 Kč bez DPH

Tématický blok - BRZY PŮJDU K ZÁPISU…

OBSAH: 1 TÉMA na celý měsíc - obsahuje celkem 20 stran.
Aktivity, hry, tvoření a činnosti k poznávání a seznamování s životem a povinnostmi ve škole, zdokonalování a procvičování dovedností k zápisu.
Náměty pro ranní hry a činnosti k tématu - aktivity k procvičování svého jména, příjmení, adresy, sourozenců, rodičů, barev, tvarů, třídění, apod…
Náměty k procvičování správné výslovnosti, první a poslední hlásky ve slově…procvičování početních představ – vědomostí.
Aktivity k procvičování smyslového vnímání (paměti a pozornosti) a k procvičování orientace v čase i prostoru, pravolevá orientace, …
Náměty pro pobyt venku...

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho využít i jako delší ucelený blok.

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky