PŘEDŠKOLÁCKÁ plotová hra (stezka) s úkoly

 
Prodávající:
Cena za ks:
45 Kč s DPH
40,91 Kč bez DPH

Vydejte se s dětmi kolem MŠ, kde na plotě hledejte úkoly a  společně ověřte znalosti a dovednosti předškoláka.
Na cestu si vezměte hrací kartu a tužku a vyplněnou hrací kartu přineste zpět.
CELKEM 19 stran k vytištění - (10 úkolů, hrací karty, návod)

A co si sovička Týnka nachystala pro děti za úkoly?

  • Znát své jméno, příjmení, adresu a věk.
  • Předmatematické dovednosti, porovnávání více x méně.
  • ROZKLAD SLOV - rozvoj sluchové percepce, rozklad slov na slabiky
  • První písmenko ve slově, sluchové vnímání, předčtenářské dovednosti
  • CO DO SKUPINY NEPATŘÍ? - zrakové vnímání, předmatematické dovednosti
  • STÍNY - rozvíjení vizuálních a kombinačních schopností
  • TVARY - předmatematické dovednosti
  • VPRAVO - VLEVO - prostorová orientace
  • TVARY - předmatematické dovednosti, zrakové vnímání a rozlišování, barvy
  • Poznávat a rozlišovat barvy a jejich odstíny

 

Tuto aktivitu můžete ještě rozšířit o pracovní sešit PŘEDŠKOLÁKŮV ÚKOLNÍČEK.
Listy můžete používat podle potřeby a data.
Všechny pak můžete dětem sešívačkou sešít do kompletního sešitu. Vhodné např. k týdennímu tématu BRZY PŮJDU K ZÁPISU… nebo - BRZY BUDU ŠKOLÁKEM

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky