Tématický blok - OVOCE A ZELENINA ...

Tématický blok - OVOCE A ZELENINA ...

Obsah: 1 téma - celkem 13 stran + náměty k práci, pracovní listy

TÉMATICKÝ BLOK je zaměřen na získání poznatků a seznamování se s různými druhy plodů OVOCE A ZELENINY, jejich významu pro naše zdraví a podporovat jejich konzumaci. Poznat a rozlišovat ovoce, zeleninu podle vzhledu, barvy chuti, vůně, hmatu. Učit se rozlišovat - třídit, co je ovoce, co je zelenina, kde roste…
Děti si osvojí nové k tématu poznatky pomocí her, pohybových aktivit, smyslových aktivit, říkanek, písniček, přímým pozorováním na vycházce, apod.

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho využít i jako delší ucelený blok.