Tématický blok - PIRÁTSKÉ LÉTO

 
Prodávající:
Cena za ks:
149 Kč s DPH
149 Kč bez DPH

Tématický blok - PIRÁTSKÉ LÉTO

Obsah: 1 téma - celkem 14 stran + náměty k práci, pracovní listy

TÉMATICKÝ BLOK  - zaměřený na osvojení si elementárních poznatků o neznámém prostředí, uvědomovat si odlišnost různých společenských kultur, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, hudebních, pohybových); k získávání nových poznatků o námořnících a pirátech, o mořích, mořských živočiších, o životě námořníků a pirátů

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)