Třídění odpadu - terče (kolíčkování)

 
Prodávající:
Cena za ks:
55 Kč s DPH
50 Kč bez DPH

Přiřazování odpadu ke správnému kontejneru

OBSAH: 

🍎 24 karet (3 od každého druhu) na “kolíčkování” 

🍎 8 karet pro samostatné přiřazování 

🍎 32 kartiček různého druhu odpadu (s jednobarevným nebo barevným orámováním)

Úkolem je věci správně přiřadit (označit kolíčkem/zakroužkovat) k danému kontejneru:

  • papír
  • sklo
  • plasty
  • bioodpad
  • kovové obaly
  • nápojové kartony
  • elektro
  • směsný odpad

Děti se učí správně třídit odpad. Vhodné pro předškoláky a mladší školní děti.

S dětmi můžeme rozvinout diskusi o odpadech, co se dál děje s vytříděným odpadem, jak můžeme omezit odpad apod.