Týden s pohádkou - JAK VAŘILI ŠÍPKOVÝ ČAJ

 
Prodávající:
Cena za ks:
149 Kč s DPH
135,45 Kč bez DPH

TÝDEN S POHÁDKOU  - JAK VAŘILI ŠÍPKOVÝ ČAJ
OBSAH: Náměty a aktivity k pohádce (pracovní listy, výsledné výtvarné práce, atd.) - 15 stran

Náměty pro práci s pohádkou V. Čtvrka POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY obsahuje konkrétní činnosti a očekávané kompetence prolínající všemi oblastmi RVP, vytvořené pracovní listy i konkrétní činnost.
Pohádky jsou vhodnou motivací ke každé činnosti i tématu. Sama s nimi ráda pracuji a díky jejich využití podpoříme zájem dětí nejen o pohádkový svět, knihy, pravidla, poučení, ale můžeme přenést poznatky také do jejich hry a tvořivosti.
Pohádka může sloužit jako úvodní vhodná motivace k plánovanému tématu, od kterého se odvíjí a prolínají další činnosti během několika dní nebo celého týdne.

Oblasti, které v pohádce v jednotlivých vstupech procvičíme:

  • ZDRAVÍ A NEMOC, PROFESE LÉKAŘE, PÉČE O NEMOCNÉ (PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ)
  • PREVENCE ZDRAVÍ, POZNÁVÁNÍ BYLINEK – LÉČIVEK, ROČNÍ OBDOBÍ
  • ORIENTACE V PROSTORU, DECHOVÉ AKTIVITY, EVALUACE

Práce učitelek je kreativní a variabilní a JEDEN NÁPAD může ZRODIT JINÝ, takže tyto inspirativní náměty pro práci s
pohádkou můžete rozšířit o vlastní nápady, aktivity, cíle a kompetence (které vás jistě napadnou), takže zvolené téma (motivace) na rozvoj a učení dítěte, ale zároveň na vytváření jeho postojů a hodnotových orientací, může být blokem nejen na týden...