Týdenní metodická příprava - VČELKA poznává SNĚHULÁKY

 
Prodávající:
Cena za ks:
79 Kč s DPH
79 Kč bez DPH

Týdenní metodická příprava - VČELKA poznává SNĚHULÁKY

Týdenní příprava pro 4leté děti k TVP „Včelka zkoumá s dětmi svět“ (motivace hlavní postavou lze podle potřeby změnit)

Záměrem tématu jsou hrátky a aktivity spojené se sněhovou nadílkou (pokud nebude opravdová, alespoň imaginární). Přibližujeme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu a jeho proměny. Osvojujeme si poznatky o skupenství vody. Pokud je dostatek sněhu, jsou dětem nabízeny pohybové činnosti v zimním přírodním prostředí.
Budeme poznávat tvary sněhuláka a seznamovat se i s dalšími geometrickými tvary.
Zároveň se seznámíme s říkankami a písničkami k tématu, které využijeme nejen k motivaci, pohybu ale i nácviku.
Při vycházkách budeme přírodu v zimním období a získávat základní poznatky o přírodě a dění v přírodě, které dále chceme upevňovat a rozšiřovat….
Celkem 10 stran k vytištění

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

    pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
    pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
    pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
    pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

🐝 MATERIÁL LZE DOPLNIT dalšími tematickými týdenními přípravami motivovaných VČELKOU🐝

VHODNÉ K DOPLNĚNÍ tématu - SNĚHULÁČÍ HRÁTKY - pracovní listy nebo  - SNĚHULÁČÍ HRÁTKY 2. nebo SNĚHULÁCI ⛄- geometrické tvary (vystřihování)✂️

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky