UČÍME SE PÍSMENKA - DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA

16 stran pracovních listů zaměřené na učení písmen.

Děti se pomocí materiálů hravou formou seznámí s tiskacím písmem.

Materiály jsou uzpůsobené jak menším dětem, které se s písmeny seznamují, tak i starším, které již mají základy.

Vše je seřazené dle obtížnosti.

1. Přiřazování písmen ke slovu

6 stran, které slouží nejmenším dětem. Díky vyobrazenému obrázku a slovu se dítě jednoduše učí písmena. Nejprve může hledat písmenka a spojovat je k jednotlivým políčkům nad daná písmena daného slova. Později může spojování doplnit i o zapsání písmen do políček.

2. Hledání písmen a jejich kroužkování

7 stran (celkem 14 zvířat). Děti mají za úkol kroužkovat jednotlivá písmena daného slova. Úkol je složitější na správné zapamatování, aby dítě nehledalo stejné písmeno dvakrát. Menší děti si proto mohou jednotlivá písmena ze slova odškrtnout, aby věděla, že je již nalezla.

3. Hledání prvního a posledního písmene

3 strany. Tento druh je nejtěžší. Pro správné splnění úkolu je pro dítě snazší, když samo slyší a rozpozná první a poslední písmeno ve slově. Úkolem je vybrat správné písmeno z nabídky. Karty můžete také zalaminovat a rozstříhat a použít jako kolíčkové karty.

Soubor obsahuje celkem 16 stran A4 a 16 zvířat.

Pracovní listy můžete využít při probírání témat jako jsou domácí zvířata, tiskací písmena, jaro, logopedie, zvířátka na statku, Velikonoce, na venkově, venkov, farma, zvířata na farmě, ovečka, ovce, králík, hospodářská zvířata, ...

Seznam zvířat, která naleznete v pracovních listech:
kůň, kráva, kočka, slepice, kohout, husy, králíci, ovečky, prase, krocan, pes (dvě různé vyobrazení), holub, kachna, kozel, koza, jehně

TIP: Další produkty autora

 

K pracovním listům doporučujeme omalovánky s psacím písmem domácí zvířata.