ZIMA 1 - sada témat

229,00 Kč
Prodávající:
Cena za ks:
189 Kč s DPH
189 Kč bez DPH

ZIMA 1  sada témat
OBSAH 11 TÉMAT  - 20 stran

Náměty na ranní volné činnosti, řízené činnosti, pohybové hry a aktivity pro zimní období a témata v MŠ
V adventním čase jsou všechny aktivity motivovány obdobím adventu a Vánoc, zaměříme se na historii Vánoc, předvánoční a vánoční tradice a zvyky. Je to čas plný citových prožitků, těšení i rekapitulace – čert s Mikulášem, Vánoční svátky, vítání nového roku, svátek tří králů a masopust a karneval. Je to období pohádkové - zaměřujeme se na rozlišování dobra a zla, poznáváme pohádkové postavy. Získáváme poznatky o okolním světě, o zimní přírodě, o časových pojmech. Vytváříme vánoční dekorace, nacvičujeme na vánoční besídky nebo vystoupení mimo MŠ.
V zimním období přibližujeme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, život volně žijících zvířat a jejich obživu během zimního období. Osvojujeme si poznatky o skupenství vody. Pokud je dostatek sněhu, jsou dětem nabízeny pohybové činnosti v zimním přírodním prostředí. Pozorujeme změny v přírodě, pozorujeme stopy zvířat a ptáků ve sněhu. Porovnáváme listnaté a jehličnaté stromy. Také se zaměříme na zdravotní prevenci a péči o své tělo, a předcházení nemocem.


V této ZIMNÍ ČÁSTI najdete témata:

 • ČAS VÁNOC, ČAS DÁRKŮ, ČAS PRO MOU RODINU
 • VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ + pracovní list
 • ZIMNÍ RADOVÁNKY
 • ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ
 • PTÁČCI V ZIMĚ - kdo to ťuká na okýnko? + pracovní list
 • KNIHA – MŮJ KAMARÁD
 • KARNEVALY MAŠKARÁDY mají všechny děti rády + pracovní list
 • KDYŽ ZIMA KRALUJE
 • PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ
 • PŘÍRODA KOUZELNICE
 • DOSPĚLÁCI V PRÁCI
 • BONUS - ZÁSOBNÍK využitých BÁSNIČEK K ZIMNÍM NÁMĚTŮM


V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

 • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
 • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
 • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
 • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky