AUTÍČKA-soubor her

Kategorie produktu
 
Prodávající:
Cena za ks:
40 Kč s DPH
40 Kč bez DPH

hry na rozvoj zrakového vnímání a pravolevé orientace

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:
Dítě a jeho tělo: rozvoj a užívání všech smyslů

Dítě a jeho psychika: 
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
-  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení