Měsíční blok POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM - BŘEZEN

Měsíční blok POZNÁVÁME SVĚT S KRTKEM - BŘEZEN

Tématická MĚSÍČNÍ PŘÍPRAVA pro věkovou skupinu 3 - 4 roky + vypracované Motivační cvičení "Jak vstávají zvířátka" + pracovní listy
OBSAH: 16 listů

KRTEK A VELIKONOČNÍ TĚŠENÍ
Zaměříme se na práci s knihou, encyklopediemi, manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním i materiálem, na činnosti podporující důvěru v sebe a vyžadující samostatné vystupování, využijeme didaktické hry na rozvoj intelektu a motoriky.
Povedeme děti ke správnému držení těla a ovládání dechového svalstva, aby uměly sladit pohyb se zpěvem, zvládaly běžné způsoby pohybu v různém prostředí (i venku). Budeme rozvíjet pohybové dovednosti a učit se sladit pohyb s hudbou.
Budeme společně pozorovat a poznávat změny v přírodě. Využijeme jarní motivační příběhy, demonstrační jarní obrázky. Rozvineme poznatky a dovednosti v souvislosti s daným ročním obdobím, zmapujeme základní charakteristiky zimního a jarního ročního období.
Oslavíme Velikonoce – svátky jara, přiblížíme dětem staročeské zvyky a tradice a zvyklosti s nimi spojené a zahrajeme si na zvířátka. I Krtek a jeho kamarádi slaví Velikonoce! Využijeme krtkovo leporelo s pestrými velikonočními kraslicemi, budeme rozvíjet pozornost a také fantazijní představivost i při VV a PV činnostech.
Zaměříme na získávání poznatků o domácích a hospodářských zvířatech, jejich mláďatech a užitku pro člověka. Budeme se učit znát a pojmenovat domácí zvířata a mláďata, zvířátka z lesa a rozpoznávat jejich zvuky.

Obsahem tohoto bloku jsou motivační témata:

  • Krtek včera na venku našel první sněženku
  • Krtkovy Velikonoce
  • Krtek budí zvířátka a poznává mláďátka
  • Motivované cvičení „ JAK VSTÁVAJÍ ZVÍŘÁTKA“


V tématické přípravě najdete náměty a činnosti na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI (nabídka činností)
  • POHYBOVÉ AKTIVITY (nabídka činností)
  • NÁMĚTY K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM (nabídka činností)
  • POBYT VENKU (nabídka činností)


Přípravy slouží jako inspirace k činnostem a lze je využít jako inspiraci pro starší děti zvýšením náročnosti jednotlivých činností. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)