Motivované cvičení "PTAČÍ ROZCVIČKA"

 
Prodávající:
Cena za ks:
59 Kč s DPH
59 Kč bez DPH

Motivovaná rozcvička "PTAČÍ na krmítku" (cvičení na židličce)

(lokomoční i nelokomoční změny poloh a pohybů těla na místě, upevňování pojmů: NA, POD, PŘED, ZA, VEDLE, VPRAVO, VLEVO, NAHOŘE, DOLE, apod, cvičení na netradičním náčiní, koordinace, motorika, apod)
 

  • OBSAH 1 TÉMA - motivace k tématu, motivace a názvosloví jednotlivých cviků, grafické znázornění cviků, příklady her.
  • TIP: Vytištěný list s rozcvičkou doporučuji  zalaminovat a vznikne tak rozcvičková karta, ke které můžete přidávat další námětové rozcvičky ;-)
  • Příloha: 2 pracovní listy k procvičování prostorové orientace, zrakového vnímání a grafomotoriky. K rozšíření a upevnění tématu můžeme také využít pracovní listy do ranních nebo individuálních aktivit s dětmi.

Celkem 8 stran k vytištění.

Režim mateřské školy by každý den měl obsahovat ranní cvičení (nebo alespoň pohybovou chvilku), které je primárně zaměřeno na protažení a posílení různých svalových skupin. Rozcvička je důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost, kdy se aktivuje hybný systém, uvolní a rozhýbají se kloubní struktury a protáhnou se svalové skupiny

Motivované ranní cvičení  tématicky zaměřené obsahuje 4 části :

  • ÚVODNÍ (ROZEHŘÍVACÍ, RUŠNÁ ČÁST) - motivační část, zařazujeme lokomoční činnosti, (chůze, běh, lezení, skoky, procvičení nožní klenby)
  • ZDRAVOTNÍ (PRŮPRAVNÁ) ČÁST - Zde zařazujeme zdravotní cviky zaměřené na procvičení a protažení jednotlivých částí těla
  • HLAVNÍ ČÁST (+ POHYBOVÁ HRA)  - do hlavní části si můžeme zařadit to, co potřebujeme, chceme s dětmi procvičovat - cvičení s náčiním, na nářadí, pohybové hry, rozvoj specifických pohybových dovedností dětí, např. hod míčem, chytání, chůze po zvýšené ploše, proudové cvičení, cvičení s padákem, atd… nácvik nových pohybových dovedností
  • ZÁVĚREČNÁ (RELAXAČNÍ, ZKLIDŇUJÍCÍ) ČÁST - relaxační cvičení, zklidnění, je možná i zklidňující hra

►DALŠÍ ROZCVIČKY  najdete ZDE