Ovoce nebo zelenina?

Doporučujeme
 
Prodávající:
Cena za ks:
94 Kč s DPH
94 Kč bez DPH

Nejlepším vzdělávacím prostředkem pro děti je zábavné učení. Právě na něj se můžete těšit v tomto PDF  souboru aktivit s názvem Ovoce nebo zelenina? Pro seznámení s ovocem a zeleninou jsem připravila celkem 9 aktivit.

Stěžejní aktivitou souboru Ovoce nebo zelenina? je třídění. V souboru je zpracováno třídění podle místa růstu (záhon/keř/strom) a podle druhu plodiny (ovoce/zelenina). Znalost plodin si pak děti procvičí při práci s dalšími aktivitami. Mezi dětmi je oblíbené kolíčkování. V PDF souboru budou děti kolíčkovat stíny a množství

Díky obsáhlosti souboru si děti při práci s PDF aktivitami potrénují různé dovednosti, které je potřeba v předškolním věku rozvíjet a podporovat.

Některé aktivity jsou určené k laminaci. Jedná se o PDF materiál s výukovým charakterem vytvořený v souladu s RVP PV, s jehož pomocí je v rámci vzdělávání předškolních dětí dosahováno vzdělávacích cílů v konkrétní vzdělávací oblasti.

PDF soubor obsahuje 45 stran, ve kterých najdete:

  • obsah + návod, jak s materiálem pracovat,
  • podkladovou kartu záhon/keř/strom + ovoce a zeleninu k přikládání,
  • 2 košíky na třídění ovoce/zelenina s popisky + ovoce a zeleninu,
  • 34 popisků k ovoci a zelenině,
  • 34 karet ke kolíčkování – stíny,
  • číselné puzzle (2x číselná řada 1-5, 2x číselná řada 1-10),
  • 20 karet ke kolíčkování – počítání v číselné řadě 1-20,
  • 18 kartiček na procvičení seriality + obrázky k přikládání,
  • 2 pracovní listy na procvičení rytmizace,
  • 3x sudoku.